Seiten

Freiheit

Freiheit

Demokratie

Demokratie

Donnerstag, 7. März 2013


آکسیون اعتراضی

آلمان / مونیخ

02 March 2013 


همبستگی با مردم ایران برای آزادی و دموکراسی!
آزادی برای همه زندانیان سیاسی در ایران!
رژیم ملایان  باید برود!


تقلبات گسترده و برنامه ريزی شده در آخرين نمايش انتخاباتی رژيم تحت عنوان انتخابات تقلبات گسترده و برنامه ريزی شده در آخرين نمايش انتخاباتی رژيم تحت عنوان انتخابات رياست جمهوری در چهار سال پيش (١٣٨٨) موجی از حرکت های اعتراضي مردم ايران را برانگيخت. ميليون ها نفر به خيابان ها آمدند و عليه حکومت ضد بشری ملايان فرياد کشيدند. سردمداران رژيم، وحشت زده از شدت و گستردگي اعتراضات مردم، به شيوه هميشگی خود يعنی با توسل به زور و سرکوب وحشيانه به مقابله با مردم پرداختند.
از آن زمان تا کنون رژيم ددمنش جمهوري اسلامی به هر گونه انتقاد و اعتراضي با شدت هر چه تمام تر برخورد می کند. بخش های وسيعي از مردم ايران در چهار سال گذشته مورد خشونت های مأموران جنايتکار امنيتی رژيم، از گله های پاسدار و بسيجی گرفته تا مزدوران بدنام و رسوای وزارت اطلاعات و ساير ارگانهای رسمي و غير رسمی سرکوب، قرار گرفته اند. اقدامات سرکوبگرانه رژيم تنها متوجه منتقدان و مخالفان رژيم نيستند، بلکه تمامی اقشار جامعه، دانش آموزان، دانشجويان، کارگران، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری و … را در برمی گيرند. زندان ها پر از افرادی است که تنها جرم شان انتقاد به وضعيت وخيم اقتصادي، عدم وجود سيستم های درماني، افزايش سرسام آور قيمت مواد غذايي و ساير مشکلات اجتماعي است و به همين خاطر مورد شکنجه و تجاوز و حتی اعدام قرار مي گيرند.

تنها در يک مورد در عرض سه روز آخر ماه ژانويه 2013 در تهران دوازده روزنامه نگار دستگير شده اند. سازمان "گزارشگران بدون مرز" در بيانيه ای در اين مورد خواهان "توقف فوري بازداشت هاي خودسرانه و فزاينده روزنامه نگاران در ايران" شده است. پيامدهای ناشی از انزوای سياسي رژيم و تحريم های بين المللي سردمداران رژيم را آنچنان دچار وحشت کرده است، که همواره خواهان اعمال خشونت بيشتر و بدون هيچگونه ترحم در برخورد با انتقادات می شوند.

اما علت اصلی اين بيرحمی و سرکوب وحشيانه چیست؟ دلیل اول آنرا می توان در عدم پذيرش اين رژيم قرون وسطايي در ميان اقشار گسترده مردم ايران دانست. مردم ايران آنچنان دست ردی بر سينه رژيم آخوندی زده اند که حتی ارگان سرکوبگر "سپاه پاسداران" هم به هراس رژيم از مردم اعتراف می کند که، نارضايتي موجود در جامعه ايران بزودی می تواند منجر به شورش و تظاهرات شود. یکی دیگر از دلايل ترس و وحشت رژيم، گسترش قيام های مردمی در ساير کشورهای منطقه برای آزادی و دموکراسی و عدم پذيرش رهبری واپسگرايانه در اين کشورها است. در مورد سقوط رژيم های ديکتاتوري در مصر، ليبی، تونس و يمن، خامنه اي می گويد: " اين يک خطر بزرگي براي ماست که در اين کشورها سيستم های سياسي به سبک کشورهای غربي با نام دموکراسي بر سر کار بيايند ... نخبگان ديني بايد کنترل اين کشورها را در دست بگيرند." تمامی تلاش های رژيم برای بهره برداري ارتجاعي از قيام های مردم منطقه در جهت اهداف بنيادگرايانه خود تا کنون با شکست مواجه شده اند. هراس از گسترش دامنه اين قيام ها به ايران و تأثيرپذيری مردم ايران از دستاوردهای مردم اين کشورها خواب خوش را از چشم سردمداران رژيم ربوده است. رژيم جمهوري اسلامي در حال از دست دادن حوزه نفوذ خود در منطقه است. متحدان اصلي رژيم، بشار اسد در سوريه و مالکی در عراق، در سراشيب سرنگونی قرار دارند و بسياری از تحليلگران بر اين باورند که اينک نوبت سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي در ايران فرارسيده است.
 تلاش هاي رسواي رژيم ضد بشری جمهوری اسلامی برای دستيابي به سلاح هسته اي  و عدم انعطاف پذيری در جريان مذاکرات در مورد تأسيسات هسته اي باعث انزواي بيش از پيش رژيم شده است. در حاليکه سوء مديريت و فساد اقتصادي، باند بازي و رشوه خواری، دزدی های کلان سران رژيم و خانواده های آنها کشور ثروتمند ايران را دچار بحران اقتصادی کرده است، سردمداران رژيم با شيادی تلاش می کنند که تحريم های بين المللی را عامل اصلی اين نابساماني معرفي کنند. آخوندها دسترسي به بمب اتمی را تضمين بقای رژيم خود می دانند. آیا مجموعه عظیم تسلیحات جنگی رژیم شاه ،توانست  جلوی سقوط شاه را  بگیرد ؟

در کنار انزواي بين المللي وضعيت درونی رژيم هم آشفته تر از هميشه است. ناتوانیهای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، منجر به جنگ قدرت ميان باندهای گوناگون و درگيري های دروني جناح های مختلف رژيم در اين روزها به اوج خود رسيده اند. روزي نيست که گروهي از دزدان حاکم بر عليه گروه ديگری از دزدان حاکم بر سر دزدی بيشتر افشاگری نکند. جنگ گرگ ها در درون دولت اسلامي و مجلس اسلامی و دادگستری اسلامی آنچنان بالا گرفته است که ولی فقيه رژيم آشکارا هشدار می دهد: " هر کسی که اختلافات را به سطح افکار عمومي بکشاند و باعث تداعی احساسات مردم شود، خائن است." حتی بين خامنه ای و رئيس جمهور اسلامي منتخب خودش هم اختلاف و رويارويي بوجود آمده است. برای جلوگيری از بالا گرفتن اختلافات خامنه ای در يک مورد به مجلس اسلامی دستور داد که از استيضاح رئيس جمهور صرف نظر کند.

در خرداد ماه ١٣٩٢ قرار است که بار  دیگر انتخابات ریاست جمهوری بر گذار شود. صرف نظر از اينکه اين بار خامنه ای چه کسي را از کدامين جناح رژيم برای اين مقام انتصاب می کند، او قادر به حل مشکلات بيشمار کشور نخواهد بود. درگيري های جناحی بيش از پيش شدت خواهند گرفت. همه شواهد نشان می دهند که سال ١٣٩٢ برای مردم ايران سال تعيين کننده ای خواهد بود

رژيم پوسيده جمهوری اسلامی در سراشيب سقوط است. عمر اين رژيم به پايان رسيده است. ملاها باید بروند. در چنين شرايطی ما بايد از جامعه جهانی و بويژه از کشورهای اروپايي بخواهيم که از مماشات و سازش با رژيم آخوندی دست برداشته و از جنبش مردم ايران بر عليه ديکتاتوری حمايت کنند. بنابراین، سیاست جدیدی  باید آغاز  شود ، که از واقعیات و تجارب گذشته  درس گرفته  باشد .
به همین خاطر :
 نه به جنگ، نه به مماشات!
آری برای تغییر دموکراتیک در ایران!

- پشتیبانی از مردم ایران برای یک ایران آزاد و دموکراتیک!
- همه احکام اعدام باید فورا متوقف شود!
- آزادی برای همه زندانیان سیاسی!
- آزادی برای همه کارگران زندانی و فعالین کارگری در ایران!
- آزادی، سکولاریسم و دموکراسی برای ایران!
- قطع روابط تجاری  با آخوندها!
- تقویت تحریم ها و تحریم نفتی علیه رژیم در تهران!
- قطع هر گونه  دیالوگ با رژیم ، و  حمایت از اپوزیسیون سکولار!
- مرگ بر جمهوری اسلامی ایران!

  کانون ایرانیان آزادیخواه مونیخ 
Münchener Verein für die Freiheit im Iran  
Munich association for the freedom in Iran     
Iraniyanemunich.blogspot.com                                  Iraniyanemunich@Yahoo.de

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen