Seiten

Freiheit

Freiheit

Demokratie

Demokratie

Samstag, 31. März 2012

فراخوان به سخنرانی و پرسش و پاسخ

 
فراخوان به سخنرانی و پرسش و پاسخ

رژیم جمهوری اسلامی در واپسین بن بست تاریخ
 
 
 

Mittwoch, 28. März 2012

سیزده بدر را با هم جشن بگیریم


 سیزده بدر را با هم جشن بگیریم

زمان: یکشنبه اول آپریل 2012
So, 1 April 2012
مکان: دریاچه فازانری مونیخ
Fasanerie See im Nordwesten München
ساعت گردهمائی: 11:30
Begin: 11:30 UhrSonntag, 18. März 2012

بهاران خجسته باد، نوروزتان پیروزاین سیه ابر که بر بام وطن بال گشود 
لاجرم خواهد رست
آن بهاری که گشود بال بر این دامن سبز 
قفس ظلمت جلادان را 
با نسیمی شکند.

بهاران خجسته باد،
نوروزتان  پیروزکانون ایرانیان آزادیخواه مونیخ
Münchener Verein für die Freiheit im Iran
 


Samstag, 10. März 2012

به مناسبت چهارشنبه سوری 1390

 

به مناسبت چارشنبه سوری 1390

بسوز ای آتش و بسوزان بنیان جهل و جنایت را
Mittwoch, 7. März 2012

Freitag, 2. März 2012

تحریم انتخابات فرمایشی مجلس ارتجاعی رژیم اعدام و شکنجه


تحریم انتخابات فرمایشی مجلس ارتجاعی رژیم اعدام و شکنجه


کانون ایرانیان آزادیخواه مونیخ انتخابات فرمایشی مجلس ارتجاعی رژیم اعدام و شکنجه، در روز جمعه ۱۲ اسفند را تحریم می نمایید. این کانون هر گونه مشارکت در این انتصابات را خیانت به مردم ایران ، انقلاب دموکراتیک و جانباختگان راه آزادی می داند. ما معتقدیم که تنها راه برون رفت از این اختناق سیاسی برای کشورمان ایران همانا سقوط این رژیم قرون وسطایی و برقراری یک جمهوری آزاد، دموکراتیک و مستقل با اصل جدایی دین از دولت میباشد. شکی نیست که برای این رژیم ضد بشری در این شرایط که تحریم و انزواء کامل بین المللی از یک سو و همچنین جو ناآرام و اعتراضی داخل ایران از سوی دیگر وجود دارد هیچ راهی بجز براه انداختن چنین نمایشات مسخره ای باقی نمانده است. اما ادامه همین شرایط است که در نهایت او را به سوی زباله دان تاریخ سرازیر میکند و سقوط آنرا بدست مردم ایران فراهم میسازد، بنابرین تنها راه رسیدن به آزادی مقاومت و مبارزه با تمامیت این رژیم و ولایت فقیه آن می باشد. کانون ایرانیان آزادیخواه در مونیخ برای مبارزه در این راه و اعتراض به اعدام و شکنجه و افشای جنایات رژیم از کلیه ایرانیان دموکرات و آزاده در مونیخ برای همکاری دعوت میکند. 
کانون ایرانیان آزادیخواه مونیخ