Seiten

Freiheit

Freiheit

Demokratie

Demokratie

Montag, 1. Oktober 2012حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران 
از فهرست تروریستی وزارت امورخارجه آمریکا
 
کانون ایرانیان آزادیخواه در مونیخ ،حذف نام سازمان  مجاهدین خلق ایران از فهرست گروه های تروریستی امریکا را به این سازمان ، به تمام مخالفین جمهوری اسلامی ، به شهدا و عاشقان آزادی تبریک میگوید . بلاخره عدالت بر بی عدالتی پیروز شد که بر همه ایرانیان  مبارک باد .
وارد کردن نام این سازمان در فهرست تروریستی امریکا، به درخواست خاتمی رییس جمهور پیشین رژیم  از رییس جمهور وقت امریکا بیل کلینتون در سال ۱۹۹۷ انجام گرفت.  هدف ان نیز در حقیقت   ضربه  به مقاومت ، سازمان مجاهدین خلق ایران و  تمامی  جنبش آزادیخواه مخالف رژیم , برای جلوگیری از سقوط نظام ولایت فقیه بود. از ان  طرف بهانه ی بود برای مزدوران رژیم در عراق  جهت  کشتار ساکنان اشرف.  به این جهت ما به این مساله ایمان داریم که خروج  نام این سازمان  از لیست  سیاه  تروریستی امریکا به تمام نیروهای مخالف رژیم مربوط بوده وبرای کل جنبش یک نکته بسیار مهم و حیاتی در کارزار بین المللی  به شمار میاید . از طرف دیگر این پیروزی  یک ضربه مهم به نظام جنایت کار جمهوری اسلامی و مزدوران ان میباشد ، که  هر نیرو و شخص مخالف  رژیم و خواستار آزادی را خوشنود میکند ,زیرا که  سرنگونی رژیم ضد انسانی ولایت فقیه ، لازمه برای نجات  ایران وبرقراری  آزادی و دموکراتی درایران میباشد .
این آغازِ پایان برای سرنگونی جمهوری رژیم ولایت اسلامی است!
زنده باد آزادی
مرگ بر رژیم ولایت فقیه
کانون ایرانیان آزادیخواه در مونیخ

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen